JAWATANKUASA SYARIAH DALAMAN

JAWATANKUASA SYARIAH DALAMAN
2019/2020

DR. MOHD DAUD BIN AWANG

KETUA JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN

DR. HJ MOHD SUKKI BIN OTHMAN

KETUA JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN

DR. HJ AMALUDIN BIN AB RAHMAN

KETUA JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN