VISI & MISI

MOTTO

” KEUNTUNGAN MILIK BERSAMA”

VISI

Menjadi Koperasi IPTA yang berdaya saing, unggul dan memberi perkhidmatan terbaik kepada anggota, pelanggan dan komuniti.

MISI

~ Membangun sosio ekonomi dengan menyediakan perkhidmatan terbaik yang memenuhi kehendak anggota, pelanggan dan komuniti.
~ Memberi pengiktirafan kepada anggota, staf dan komuniti.
~ Mengamalkan tadbir urus koperasi yang baik, cekap, bermotovasi dan mewujudkan budaya kerja yang profesional.

PRINSIP KOPERASI

– Pendidikan, latihan dan maklumat
– Kerjasama antara koperasi
– Keanggotaan sukarela dan terbuka
– Autonomi dan kebebasan
– Kawalan demokratik oleh anggota
– Penglibatan ekonomi oleh anggota
– Mengambil berat terhadap masyarakat