VISI & MISI

MOTTO

” KEUNTUNGAN MILIK BERSAMA”

VISI

Menjadi Koperasi IPTA yang berdaya saing, unggul dan memberi perkhidmatan terbaik kepada anggota, pelanggan dan komuniti.

MISI

~ Membangun sosio ekonomi dengan menyediakan perkhidmatan terbaik yang memenuhi kehendak anggota, pelanggan dan komuniti.
~ Memberi pengiktirafan kepada anggota, staf dan komuniti.
~ Mengamalkan tadbir urus koperasi yang baik, cekap, bermotovasi dan mewujudkan budaya kerja yang profesional.

PRINSIP KOPERASI

- Pendidikan, latihan dan maklumat

- keanggotaan sukarela dan terbuka

- kawalan demokratik oleh anggota

- autonomi dan kebebasan

- kerjasama antara koperasi

- Penglibatan ekonomi oleh anggota

- mengambil berat terhadap masyarakat