1 logo and tagline

MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE 37

AGM

2019

pencalonan alk

Borang-borang pencalonan Anggota Lembaga boleh diperolehi di Pejabat Pentadbiran Koperasi di Tingkat Satu Bangunan Pusat Perniagaan Koperasi.

Tarikh tutup penerimaan borang pencalonan PADA HARI KHAMIS 28 FEBRUARI 2019 JAM 5.30 PETANG.

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE 37

BORANG PENCALONAN AGG LEMBAGA KUPUTRA

SKIM GALAKAN AKADEMIK

Tarikh tutup hantar borang skim PADA atau SEBELUM HARI JUMAAT 17 MEI 2019.

NOTIS SKIM GALAKKAN AKADEMIK 2019

BORANG SKIM KUPUTRA 2019

Dokumen yang diperlukan untuk permohonan SKIM GALAKAN AKADEMIK

– Pemohon (disahkan)
– Anak-anak (disahkan)

KEHADIRAN MESYUARAT

Tarikh tutup hantar borang kehadiran SEBELUM ATAU PADA HARI ISNIN 20 MEI 2019.

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN 2019

BORANG KEHADIRAN MESYUARAT AGM 2019

Hak cipta 2018 l PORTAL RASMI KOPERASI UPM BERHAD